บริษัท เอกไพศาล แมชชีนทูล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอกไพศาล แมชชีนทูล จำกัด"

บริษัท เอกไพศาล แมชชีนทูล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอกไพศาล แมชชีนทูล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอกไพศาล แมชชีนทูล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอกไพศาล แมชชีนทูล จำกัด


507 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอกไพศาล แมชชีนทูล จำกัด ตั้งอยู่ที่

507 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

แผนที่บริษัท บริษัท เอกไพศาล แมชชีนทูล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอกไพศาล แมชชีนทูล จำกัด

ได้แก่ 0105558008422
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอกไพศาล แมชชีนทูล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอกไพศาล แมชชีนทูล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*