บริษัท เจเค โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจเค โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท เจเค โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจเค โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจเค โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงเหลว เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิดทั้งในและระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจเค โฮลดิ้ง จำกัด


322/42 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจเค โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

322/42 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เจเค โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจเค โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558008431
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจเค โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจเค โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*