บริษัท พี.แอล.นภา อินเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.แอล.นภา อินเตอร์ จำกัด"

บริษัท พี.แอล.นภา อินเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.แอล.นภา อินเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.แอล.นภา อินเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก ตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ,เครื่องเขียน แฟ้มเอกสารต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.แอล.นภา อินเตอร์ จำกัด


14/149 ซอยคู้บอน 27 แยก 10 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.แอล.นภา อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/149 ซอยคู้บอน 27 แยก 10 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท พี.แอล.นภา อินเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.แอล.นภา อินเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558008465
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.แอล.นภา อินเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.แอล.นภา อินเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*