บริษัท ดีดี คลีน โปรดักส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีดี คลีน โปรดักส์ จำกัด"

บริษัท ดีดี คลีน โปรดักส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีดี คลีน โปรดักส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีดี คลีน โปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งเครื่องใช้ในครัวเรือนทุกชนิด ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีดี คลีน โปรดักส์ จำกัด


408 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีดี คลีน โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

408 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ดีดี คลีน โปรดักส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีดี คลีน โปรดักส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558008481
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีดี คลีน โปรดักส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีดี คลีน โปรดักส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*