บริษัท สามเต่าทอง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สามเต่าทอง จำกัด"

บริษัท สามเต่าทอง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สามเต่าทอง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สามเต่าทอง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การจัดกิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้นเพื่อการสื่อสารกับผู้บริโภคทางด้านโทรทัศน์ วิทยุ การออกบูธโชว์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สามเต่าทอง จำกัด


118/15 หมู่บ้านบุราสิริ พหลโยธิน-สายไหม ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สามเต่าทอง จำกัด ตั้งอยู่ที่

118/15 หมู่บ้านบุราสิริ พหลโยธิน-สายไหม ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท สามเต่าทอง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สามเต่าทอง จำกัด

ได้แก่ 0105558008503
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สามเต่าทอง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สามเต่าทอง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*