บริษัท ไฮคอพ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไฮคอพ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด"

บริษัท ไฮคอพ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไฮคอพ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไฮคอพ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไฮคอพ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด


290 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไฮคอพ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

290 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท บริษัท ไฮคอพ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไฮคอพ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558008520
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไฮคอพ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไฮคอพ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*