บริษัท แหลมทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แหลมทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด"

บริษัท แหลมทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แหลมทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แหลมทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจการด้านการลงทุนในธุรกิจต่างๆรวมไปถึงธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แหลมทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด


99/8 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แหลมทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/8 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท แหลมทอง โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แหลมทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558008538
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แหลมทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แหลมทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*