บริษัท เอสเอ็ม แฟชั่น เฮ้าส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเอ็ม แฟชั่น เฮ้าส์ จำกัด"

บริษัท เอสเอ็ม แฟชั่น เฮ้าส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเอ็ม แฟชั่น เฮ้าส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเอ็ม แฟชั่น เฮ้าส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการฝึกสอน ฝึกซ้อมและอบรมด้านการออกแบบทางด้านแฟชั่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเอ็ม แฟชั่น เฮ้าส์ จำกัด


120/17 ซอยประสานมิตร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเอ็ม แฟชั่น เฮ้าส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

120/17 ซอยประสานมิตร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเอ็ม แฟชั่น เฮ้าส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเอ็ม แฟชั่น เฮ้าส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558008546
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเอ็ม แฟชั่น เฮ้าส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเอ็ม แฟชั่น เฮ้าส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*