บริษัท อินเตอร์ คูซีน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินเตอร์ คูซีน จำกัด"

บริษัท อินเตอร์ คูซีน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินเตอร์ คูซีน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินเตอร์ คูซีน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการภัตตาคารร้านอาหารเพื่อจำหน่ายอาหารนานาชาติอาหารมังสวิรัติอาหารสดอาหารแห้งเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินเตอร์ คูซีน จำกัด


44/29 ซอยรามคำแหง 60/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินเตอร์ คูซีน จำกัด ตั้งอยู่ที่

44/29 ซอยรามคำแหง 60/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท อินเตอร์ คูซีน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินเตอร์ คูซีน จำกัด

ได้แก่ 0105558008627
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินเตอร์ คูซีน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินเตอร์ คูซีน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*