บริษัท มณีรัตน์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มณีรัตน์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด"

บริษัท มณีรัตน์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มณีรัตน์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มณีรัตน์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป และอาหารทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มณีรัตน์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด


81/532 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มณีรัตน์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

81/532 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท มณีรัตน์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มณีรัตน์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด

ได้แก่ 0105558008651
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มณีรัตน์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มณีรัตน์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*