บริษัท สยามซีลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยามซีลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท สยามซีลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยามซีลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยามซีลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับซ่อม เครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ และรับจ้างทำงานตามแบบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยามซีลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


3/37 ซอยสะแกงาม 14 แยก 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยามซีลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/37 ซอยสะแกงาม 14 แยก 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท สยามซีลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยามซีลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558008686
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยามซีลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยามซีลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*