บริษัท พาวเวอร์ ทีม ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พาวเวอร์ ทีม ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท พาวเวอร์ ทีม ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พาวเวอร์ ทีม ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พาวเวอร์ ทีม ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การติดตั้งซ่อมบำรุง เตาแก๊ส ท่อระบายอากาศ ล้างแอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ครัวเรือนทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พาวเวอร์ ทีม ซัพพลาย จำกัด


111/41 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พาวเวอร์ ทีม ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/41 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท พาวเวอร์ ทีม ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พาวเวอร์ ทีม ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105558008694
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พาวเวอร์ ทีม ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พาวเวอร์ ทีม ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*