บริษัท ฟู้ดสวัสดี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟู้ดสวัสดี จำกัด"

บริษัท ฟู้ดสวัสดี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟู้ดสวัสดี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟู้ดสวัสดี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการค้าพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟู้ดสวัสดี จำกัด


160/31-33 อาคารไอ.ที.เอฟ. สีลม พาเลส ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟู้ดสวัสดี จำกัด ตั้งอยู่ที่

160/31-33 อาคารไอ.ที.เอฟ. สีลม พาเลส ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท ฟู้ดสวัสดี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟู้ดสวัสดี จำกัด

ได้แก่ 0105558008724
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟู้ดสวัสดี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟู้ดสวัสดี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*