บริษัท สวัสดี เทรดดิ้ง เฟิร์ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สวัสดี เทรดดิ้ง เฟิร์ม จำกัด"

บริษัท สวัสดี เทรดดิ้ง เฟิร์ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สวัสดี เทรดดิ้ง เฟิร์ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สวัสดี เทรดดิ้ง เฟิร์ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ นำเข้า-ส่งออก สินค้าเบ็ดเตล็ด สินค้าเซรามิค สินค้าที่ระลึก และของชำร่วยต่างๆ ของขวัญ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สวัสดี เทรดดิ้ง เฟิร์ม จำกัด


2 อาคารพรีม่า สาทร ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 8302 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สวัสดี เทรดดิ้ง เฟิร์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 อาคารพรีม่า สาทร ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 8302 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท สวัสดี เทรดดิ้ง เฟิร์ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สวัสดี เทรดดิ้ง เฟิร์ม จำกัด

ได้แก่ 0105558008732
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สวัสดี เทรดดิ้ง เฟิร์ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สวัสดี เทรดดิ้ง เฟิร์ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*