บริษัท สยามแพล้นต์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยามแพล้นต์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด"

บริษัท สยามแพล้นต์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยามแพล้นต์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยามแพล้นต์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจกาารค้าส่งออกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับและอุปกรณ์ทางกาารเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยามแพล้นต์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด


79 ซอยพุทธบูชา 33/1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยามแพล้นต์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

79 ซอยพุทธบูชา 33/1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท สยามแพล้นต์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยามแพล้นต์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0105558008741
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยามแพล้นต์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยามแพล้นต์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*