บริษัท บาร์บี้ คิม ซาลอน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บาร์บี้ คิม ซาลอน จำกัด"

บริษัท บาร์บี้ คิม ซาลอน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บาร์บี้ คิม ซาลอน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บาร์บี้ คิม ซาลอน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บาร์บี้ คิม ซาลอน จำกัด


90/68 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บาร์บี้ คิม ซาลอน จำกัด ตั้งอยู่ที่

90/68 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท บาร์บี้ คิม ซาลอน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บาร์บี้ คิม ซาลอน จำกัด

ได้แก่ 0105558008759
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บาร์บี้ คิม ซาลอน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บาร์บี้ คิม ซาลอน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*