บริษัท ที โอ ซี แลบ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที โอ ซี แลบ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ที โอ ซี แลบ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที โอ ซี แลบ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,600,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที โอ ซี แลบ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเพาะกล้าพันธุ์ไม้ต่างๆและจำหน่ายพันธุ์ไม้ ทั้งภายในประเทศและนอกประะเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที โอ ซี แลบ (ประเทศไทย) จำกัด


41 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที โอ ซี แลบ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

41 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท ที โอ ซี แลบ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที โอ ซี แลบ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558008767
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที โอ ซี แลบ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที โอ ซี แลบ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*