บริษัท ไทยเจตนาก่อสร้าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยเจตนาก่อสร้าง จำกัด"

บริษัท ไทยเจตนาก่อสร้าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยเจตนาก่อสร้าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยเจตนาก่อสร้าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดให้แก่ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยเจตนาก่อสร้าง จำกัด


41/1 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยเจตนาก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

41/1 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยเจตนาก่อสร้าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยเจตนาก่อสร้าง จำกัด

ได้แก่ 0105558008775
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยเจตนาก่อสร้าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยเจตนาก่อสร้าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*