บริษัท เจ้าชายเภสัช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ้าชายเภสัช จำกัด"

บริษัท เจ้าชายเภสัช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ้าชายเภสัช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ้าชายเภสัช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจผลิต ตัวแทนจำหน่าย ซื้อมา-ขายไป อาหารเสริม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ้าชายเภสัช จำกัด


31 ซอยปริญสิริ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ้าชายเภสัช จำกัด ตั้งอยู่ที่

31 ซอยปริญสิริ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เจ้าชายเภสัช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ้าชายเภสัช จำกัด

ได้แก่ 0105558008783
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ้าชายเภสัช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ้าชายเภสัช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*