บริษัท ออนเนส แอคเคานท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออนเนส แอคเคานท์ จำกัด"

บริษัท ออนเนส แอคเคานท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออนเนส แอคเคานท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออนเนส แอคเคานท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี จัดทำบัญชี ทำเงินเดือน จดทะเบียนธุรกิจให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร กฎหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออนเนส แอคเคานท์ จำกัด


529/129 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออนเนส แอคเคานท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

529/129 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ออนเนส แอคเคานท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออนเนส แอคเคานท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558008830
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออนเนส แอคเคานท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออนเนส แอคเคานท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*