บริษัท พี.ดี.อินเตอร์ เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.ดี.อินเตอร์ เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด"

บริษัท พี.ดี.อินเตอร์ เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.ดี.อินเตอร์ เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.ดี.อินเตอร์ เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่ในโรงแรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.ดี.อินเตอร์ เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด


200/87 ซอยนวลจันทร์ 9 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.ดี.อินเตอร์ เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

200/87 ซอยนวลจันทร์ 9 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท พี.ดี.อินเตอร์ เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.ดี.อินเตอร์ เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558008864
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.ดี.อินเตอร์ เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.ดี.อินเตอร์ เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*