บริษัท วอลทีส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วอลทีส จำกัด"

บริษัท วอลทีส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วอลทีส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วอลทีส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่่ทำให้เกิดพลังงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วอลทีส จำกัด


129/353 ซอยบางบอน 3 ซอย 4 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วอลทีส จำกัด ตั้งอยู่ที่

129/353 ซอยบางบอน 3 ซอย 4 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท วอลทีส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วอลทีส จำกัด

ได้แก่ 0105558008899
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วอลทีส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วอลทีส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*