บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอชั่น จำกัด"

บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้บริการด้านสุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกาย กิจการสตูดิโอ ห้องแสดงภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอชั่น จำกัด


240/37 ชั้น 19 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

240/37 ชั้น 19 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558008929
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*