บริษัท ชิษณุกิจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชิษณุกิจ จำกัด"

บริษัท ชิษณุกิจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชิษณุกิจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชิษณุกิจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจัดหางาน บริการงานเอกสารที่จำเป็นกับกิจการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชิษณุกิจ จำกัด


21 ซอยอัสสัมชัญ 19 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชิษณุกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

21 ซอยอัสสัมชัญ 19 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ชิษณุกิจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชิษณุกิจ จำกัด

ได้แก่ 0105558008937
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชิษณุกิจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชิษณุกิจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*