บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด"

บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด


223/61 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 14 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

223/61 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 14 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด

ได้แก่ 0105558008953
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*