บริษัท อรุณ มาร์เก็ตติ้ง ก๊อปปี้ไรท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อรุณ มาร์เก็ตติ้ง ก๊อปปี้ไรท์ จำกัด"

บริษัท อรุณ มาร์เก็ตติ้ง ก๊อปปี้ไรท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อรุณ มาร์เก็ตติ้ง ก๊อปปี้ไรท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อรุณ มาร์เก็ตติ้ง ก๊อปปี้ไรท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อรุณ มาร์เก็ตติ้ง ก๊อปปี้ไรท์ จำกัด


1669/1072 ซอยหมู่บ้านปิ่นเจริญ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อรุณ มาร์เก็ตติ้ง ก๊อปปี้ไรท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1669/1072 ซอยหมู่บ้านปิ่นเจริญ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท อรุณ มาร์เก็ตติ้ง ก๊อปปี้ไรท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อรุณ มาร์เก็ตติ้ง ก๊อปปี้ไรท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558008970
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อรุณ มาร์เก็ตติ้ง ก๊อปปี้ไรท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อรุณ มาร์เก็ตติ้ง ก๊อปปี้ไรท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*