บริษัท ดี.ดี.เจมส์ ไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี.ดี.เจมส์ ไทย จำกัด"

บริษัท ดี.ดี.เจมส์ ไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี.ดี.เจมส์ ไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี.ดี.เจมส์ ไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเพชรพลอย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี.ดี.เจมส์ ไทย จำกัด


919/391 อาคารชุดจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 31 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี.ดี.เจมส์ ไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

919/391 อาคารชุดจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 31 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท ดี.ดี.เจมส์ ไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี.ดี.เจมส์ ไทย จำกัด

ได้แก่ 0105558008988
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี.ดี.เจมส์ ไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี.ดี.เจมส์ ไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*