บริษัท ฟิทาลิก้า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟิทาลิก้า จำกัด"

บริษัท ฟิทาลิก้า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟิทาลิก้า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟิทาลิก้า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเว็บไซด์เป็นตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟิทาลิก้า จำกัด


32/1 ซอยประชาอุทิศ 16 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟิทาลิก้า จำกัด ตั้งอยู่ที่

32/1 ซอยประชาอุทิศ 16 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท ฟิทาลิก้า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟิทาลิก้า จำกัด

ได้แก่ 0105558008996
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟิทาลิก้า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟิทาลิก้า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*