บริษัท วี ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท วี ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์รับซื้อขายฝาก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด


93/354 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

93/354 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท วี ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558009038
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*