บริษัท อีโค่เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีโค่เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท อีโค่เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีโค่เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีโค่เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าอุปกรณ์กำจัดขยะ ได้แก่ เตาเผาขยะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีโค่เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด


203/2 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีโค่เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

203/2 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท อีโค่เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีโค่เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558009046
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีโค่เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีโค่เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*