บริษัท วี.ดี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี.ดี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท วี.ดี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี.ดี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี.ดี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างผลิต รับจ้างทำของ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี.ดี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


1213/339 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี.ดี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

1213/339 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท วี.ดี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี.ดี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558009054
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี.ดี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี.ดี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*