บริษัท นลินฟ้า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นลินฟ้า จำกัด"

บริษัท นลินฟ้า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นลินฟ้า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นลินฟ้า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นลินฟ้า จำกัด


592/212 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นลินฟ้า จำกัด ตั้งอยู่ที่

592/212 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท นลินฟ้า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นลินฟ้า จำกัด

ได้แก่ 0105558009143
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นลินฟ้า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นลินฟ้า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*