บริษัท อินเตอร์ลอค เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินเตอร์ลอค เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท อินเตอร์ลอค เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินเตอร์ลอค เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินเตอร์ลอค เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้านำเข้าส่งออกจัดจำหน่ายในประเทศให้เช่าเช่าซื้อตลอดจนการให้บริการด้านระบบโทรคมนาคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินเตอร์ลอค เทรดดิ้ง จำกัด


99/4 หมู่บ้านดลลชา ถนนครุใน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินเตอร์ลอค เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/4 หมู่บ้านดลลชา ถนนครุใน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท อินเตอร์ลอค เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินเตอร์ลอค เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558009160
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินเตอร์ลอค เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินเตอร์ลอค เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*