บริษัท จีเอ็นเอฟ โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จีเอ็นเอฟ โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท จีเอ็นเอฟ โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จีเอ็นเอฟ โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จีเอ็นเอฟ โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการรับ-ส่ง ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับศุลกากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จีเอ็นเอฟ โซลูชั่น จำกัด


99/139 ซอยลาดพร้าว 41 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จีเอ็นเอฟ โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/139 ซอยลาดพร้าว 41 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท จีเอ็นเอฟ โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จีเอ็นเอฟ โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558009186
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จีเอ็นเอฟ โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จีเอ็นเอฟ โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*