บริษัท จงรักษ์ เฮลท์ แคร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จงรักษ์ เฮลท์ แคร์ จำกัด"

บริษัท จงรักษ์ เฮลท์ แคร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จงรักษ์ เฮลท์ แคร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จงรักษ์ เฮลท์ แคร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสถานบริการ นวดแผนไทยโบราณ นวดสปา อบซาวน่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จงรักษ์ เฮลท์ แคร์ จำกัด


35/60 ซอยวัฒนวงศ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จงรักษ์ เฮลท์ แคร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

35/60 ซอยวัฒนวงศ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท จงรักษ์ เฮลท์ แคร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จงรักษ์ เฮลท์ แคร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558009216
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จงรักษ์ เฮลท์ แคร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จงรักษ์ เฮลท์ แคร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*