บริษัท เอ็ม ยู ครีเอชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม ยู ครีเอชั่น จำกัด"

บริษัท เอ็ม ยู ครีเอชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม ยู ครีเอชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม ยู ครีเอชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์วิดีทัศน์และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อบันเทิงทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม ยู ครีเอชั่น จำกัด


199/229 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม ยู ครีเอชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

199/229 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม ยู ครีเอชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม ยู ครีเอชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558009224
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม ยู ครีเอชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม ยู ครีเอชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*