บริษัท เอพี.เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอพี.เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท เอพี.เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอพี.เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอพี.เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องเฟอร์นิเจอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอพี.เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด


1/81 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอพี.เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/81 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เอพี.เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอพี.เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558009241
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอพี.เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอพี.เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*