บริษัท ฮอว์คมอนท์ โซลูชัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮอว์คมอนท์ โซลูชัน จำกัด"

บริษัท ฮอว์คมอนท์ โซลูชัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮอว์คมอนท์ โซลูชัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮอว์คมอนท์ โซลูชัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮอว์คมอนท์ โซลูชัน จำกัด


72/4 ตรอกวัดใหญ่ศรีสุพรรณ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮอว์คมอนท์ โซลูชัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

72/4 ตรอกวัดใหญ่ศรีสุพรรณ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท ฮอว์คมอนท์ โซลูชัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮอว์คมอนท์ โซลูชัน จำกัด

ได้แก่ 0105558009267
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮอว์คมอนท์ โซลูชัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮอว์คมอนท์ โซลูชัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*