บริษัท อีเทอร์นอล ซิสเต็มส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีเทอร์นอล ซิสเต็มส์ จำกัด"

บริษัท อีเทอร์นอล ซิสเต็มส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีเทอร์นอล ซิสเต็มส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีเทอร์นอล ซิสเต็มส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการพัฒนาซอฟท์โปรแกรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีเทอร์นอล ซิสเต็มส์ จำกัด


179 ซอยรามคำแหง 24 แยก 8 (รามทาวเฮาส์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีเทอร์นอล ซิสเต็มส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

179 ซอยรามคำแหง 24 แยก 8 (รามทาวเฮาส์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท อีเทอร์นอล ซิสเต็มส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีเทอร์นอล ซิสเต็มส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558009305
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีเทอร์นอล ซิสเต็มส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีเทอร์นอล ซิสเต็มส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*