บริษัท ยูจีซี คอนซัลแท็นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูจีซี คอนซัลแท็นท์ จำกัด"

บริษัท ยูจีซี คอนซัลแท็นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูจีซี คอนซัลแท็นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูจีซี คอนซัลแท็นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการทางสถาปัตยกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูจีซี คอนซัลแท็นท์ จำกัด


1 อาคารลุมพินี เซ็นเตอร์ อี ชั้นที่ 2 ห้องชุดเลขที่ 557/18 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูจีซี คอนซัลแท็นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 อาคารลุมพินี เซ็นเตอร์ อี ชั้นที่ 2 ห้องชุดเลขที่ 557/18 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ยูจีซี คอนซัลแท็นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูจีซี คอนซัลแท็นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558009313
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูจีซี คอนซัลแท็นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูจีซี คอนซัลแท็นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*