บริษัท โจ้ แอนด์ เจิด ขนส่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โจ้ แอนด์ เจิด ขนส่ง จำกัด"

บริษัท โจ้ แอนด์ เจิด ขนส่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โจ้ แอนด์ เจิด ขนส่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โจ้ แอนด์ เจิด ขนส่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ขนส่ง และโลจิสติค ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โจ้ แอนด์ เจิด ขนส่ง จำกัด


22/259 หมู่บ้านทาวน์ อเวนิว พระรามเก้า ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4(บ้านสวนราชา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โจ้ แอนด์ เจิด ขนส่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/259 หมู่บ้านทาวน์ อเวนิว พระรามเก้า ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4(บ้านสวนราชา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท โจ้ แอนด์ เจิด ขนส่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โจ้ แอนด์ เจิด ขนส่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558009321
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โจ้ แอนด์ เจิด ขนส่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โจ้ แอนด์ เจิด ขนส่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*