บริษัท ไทย ชินโก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย ชินโก จำกัด"

บริษัท ไทย ชินโก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย ชินโก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย ชินโก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง บริหารจัดการก่อสร้างทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย ชินโก จำกัด


139 อาคารเดอะ โอภัส ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ 610 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย ชินโก จำกัด ตั้งอยู่ที่

139 อาคารเดอะ โอภัส ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ 610 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย ชินโก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย ชินโก จำกัด

ได้แก่ 0105558009330
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย ชินโก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย ชินโก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*