บริษัท เอ็กซ์เปอร์ท เพสท์ คอนโทรล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็กซ์เปอร์ท เพสท์ คอนโทรล จำกัด"

บริษัท เอ็กซ์เปอร์ท เพสท์ คอนโทรล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็กซ์เปอร์ท เพสท์ คอนโทรล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็กซ์เปอร์ท เพสท์ คอนโทรล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการกำจัดปลวกแมลงและสัตว์รบกวนทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็กซ์เปอร์ท เพสท์ คอนโทรล จำกัด


594/1018 ซอยริมคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็กซ์เปอร์ท เพสท์ คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ที่

594/1018 ซอยริมคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็กซ์เปอร์ท เพสท์ คอนโทรล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็กซ์เปอร์ท เพสท์ คอนโทรล จำกัด

ได้แก่ 0105558009348
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็กซ์เปอร์ท เพสท์ คอนโทรล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็กซ์เปอร์ท เพสท์ คอนโทรล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*