บริษัท หลิงซี เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หลิงซี เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท หลิงซี เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หลิงซี เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หลิงซี เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หลิงซี เทรดดิ้ง จำกัด


587 ซอยบรมราชชนนี 4 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หลิงซี เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

587 ซอยบรมราชชนนี 4 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท หลิงซี เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หลิงซี เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558009356
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หลิงซี เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หลิงซี เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*