บริษัท โซลล์ลีฟวิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โซลล์ลีฟวิ่ง จำกัด"

บริษัท โซลล์ลีฟวิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โซลล์ลีฟวิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โซลล์ลีฟวิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับออกแบบ ให้คำปรึกษษด้านการออกแบบตกแต่งภายใน รับเหมาตกแต่งภายใน เช่น ห้องครัว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โซลล์ลีฟวิ่ง จำกัด


588/12 ซอยริมคลองไผ่สิงห์โต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โซลล์ลีฟวิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

588/12 ซอยริมคลองไผ่สิงห์โต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท โซลล์ลีฟวิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โซลล์ลีฟวิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558009364
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โซลล์ลีฟวิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โซลล์ลีฟวิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*