บริษัท เล็กซิคอน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เล็กซิคอน จำกัด"

บริษัท เล็กซิคอน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เล็กซิคอน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เล็กซิคอน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางด้านภาษาต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เล็กซิคอน จำกัด


273 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เล็กซิคอน จำกัด ตั้งอยู่ที่

273 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เล็กซิคอน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เล็กซิคอน จำกัด

ได้แก่ 0105558009372
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เล็กซิคอน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เล็กซิคอน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*