บริษัท บางกอก ดินนิแวร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บางกอก ดินนิแวร์ จำกัด"

บริษัท บางกอก ดินนิแวร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บางกอก ดินนิแวร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บางกอก ดินนิแวร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตงานพลาสติกทุกชนิด ออกแบบแม่พิมพ์ รับจ้างทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกการฉีดพลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บางกอก ดินนิแวร์ จำกัด


225/124 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บางกอก ดินนิแวร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

225/124 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท บางกอก ดินนิแวร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บางกอก ดินนิแวร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558009381
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บางกอก ดินนิแวร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บางกอก ดินนิแวร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*