บริษัท ส่องดาว แอสเสท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ส่องดาว แอสเสท จำกัด"

บริษัท ส่องดาว แอสเสท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ส่องดาว แอสเสท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ส่องดาว แอสเสท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ ห้องพัก เพื่อที่อยู่อาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ส่องดาว แอสเสท จำกัด


9 ห้องเลขที่ 2214 ซอยจันทน์ 18/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ส่องดาว แอสเสท จำกัด ตั้งอยู่ที่

9 ห้องเลขที่ 2214 ซอยจันทน์ 18/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ส่องดาว แอสเสท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ส่องดาว แอสเสท จำกัด

ได้แก่ 0105558009411
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ส่องดาว แอสเสท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ส่องดาว แอสเสท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*