บริษัท เอสซีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสซีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท เอสซีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสซีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสซีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมบริการต่างๆสำหรับการขนส่งทางบก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสซีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด


1087/9 ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสซีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1087/9 ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท เอสซีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสซีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558009429
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสซีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสซีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*