บริษัท เคเอส เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคเอส เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด"

บริษัท เคเอส เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคเอส เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคเอส เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคเอส เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด


61 ซอยหมู่บ้านมิตรภาพ ถนนสุขุมวิท 77 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคเอส เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

61 ซอยหมู่บ้านมิตรภาพ ถนนสุขุมวิท 77 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เคเอส เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคเอส เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558009445
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคเอส เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคเอส เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*